Wendagen

 

TIPS VAN KIND EN GEZIN:

 

Wennen in de opvang, enkele tips :

 

1. Laat het kind geleidelijk aan wennen kort voor de eigenlijke start van de opvang en na een lange afwezigheid, bv. na een lange vakantie of ziekteperiode.

2. Tijdens de ‘wenmomenten’ kunnen ouders en opvang praktische info uitwisselen over het dagritme en de gewoontes van het kind (slaap, spelen, voeding) en over de werking van de opvang.

3. Las best meerdere bezoeken in, verspreid over 1 tot 2 weken.

4. Breid de verblijfsduur geleidelijk aan uit.

5. Meer tips in verband met ‘wennen’. 

 

Alle adviezen in verband met veilig slapen en de preventie van wiegendood zijn terug te vinden op de website van Kind en Gezin.

 

 

WENNEN IN 'T SLOEBERKE:

 

In 't Sloeberke adviseren we de ouders om de eerste dag een uurtje te blijven op de afdeling, samen met het kindje. Tijdens dat uur kan nuttige informatie uitgewisseld worden tussen de ouders en de begeleidster. Zo kan de moeder tips geven in verband met de voeding, hoe het kindje liefst slaapt, hoe je ziet als het kindje moe wordt, enz... De begeleidster kan uitleggen hoe de dagindeling eruit ziet. Ouders, begeleidster en kindje leren elkaar kennen.

 

De volgende dag(en) raden wij aan om het kindje een derde dag te laten blijven, dus geen middagsieste. De volgende stap is een korte dag met een middagsiest om zo te komen tot een volledige dag.