Voeding

Bij de inschrijving wordt er in overleg met de ouders bepaald welke voeding uw kindje kan en mag krijgen.

Het is belangrijk om op dat moment aan de verantwoordelijke te vermelden indien er een ALLERGIE OF INTOLERANTIE is voor bepaalde voedingsmiddelen. Enkel op doktersvoorschrift, kan er een bepaald dieet besteld worden. De eventuele meerprijs zal op de factuur worden aangerekend.

Indien uw kind nadien nog een allergie of intolerantie ontwikkeld, dient u de verantwoordelijke hiervan zo snel mogelijk om de hoogte te stellen en aan haar een doktersv oorschrift te overhandigen.

 

Om organisatorische redenen is er geen mogelijkheid om zonder doktersvoorschrift een speciaal dieet te verkrijgen zoals bijvoorbeeld een vegetarisch dieet. Wij houden er wel rekening mee indien uw kind omwille van het geloof bijvoorbeeld geen varkensvlees mag eten.

 

Voeding tijdens (school)vakanties:

Wanneer de kribbe open is tijdens de schoolvakantie, krijgen jullie een vakantiestrookje om in te vullen. De rede hiervoor is enerzijds voor de bestelling van de voeding enkel voor de kinderen die wel komen, anderzijds voor de planning en organisatie van de nieuwe kinderen.

Gelieve deze strookjes dan ook zo goed mogelijk in te vullen en tijdig aan de verantwoordelijke te bezorgen. Latere wijzigingen kunnen nog tot maximaal 6 weken voor die bepaalde vakantie.

Het is zinloos om voeding te moeten weggooien!

 

Gelieve ook bij vakanties gedurende het jaar (niet tijdens een schoolvakantie) dit tijdig aan de verantwoordelijke te laten weten (liefst 6 weken op voorhand).

In principe betalen jullie niet extra voor de voeding. Maar: indien uw kint toch afwezig is, terwijl u heeft aangeduid dat uw kind aanwezig zou zijn, betalen jullie 3€ extra per dag afwezig voor de voeding.

Uitzondering: als u een geldig doktersattest kan voorleggen vooraleer de facturen berekend worden (begin van de maand).

De kinderen ontbijten thuis in familiekring. 

Voor kinderen, die voor 8.00 uur toekomen, wordt er een tussendoortje voorzien 's morgens. Dit tussendoortje kan een boterham of een koekje zijn en als drank water of melk. 

Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang, verstrekt het kinderdagverblijf de gepaste maaltijd en tussendoortjes.

 

 

De warme maaltijden worden  verzorgd door de cateringfirma Agape Brussel:

(info op www.agapebrussel.be)

Het weekmenu hangt ter inzage in de inkomhal.

Als dessert wordt er fruit gegeven. Op vrijdag krijgen ze een klein reepje kinderchocolade (vanaf 1 jaar).

 

Kleine baby's starten best thuis met de eerste groentepapjes en fruitpapjes. Het is niet altijd gemakkelijk om van de lepel te leren eten.

Het is mogelijk dat we tijdelijke potjesvoeding geven en nadien geleidelijk overschakelen naar Agape-voeding afhankelijk van hoe het eetmoment verloopt.

Flesvoeding voor baby's worden meegebracht door de ouders. Zij brengen een etiket aan op deze producten met de naam van het kind en de datum van bereiding. De ouders zorgen ook voor de flesjes en de drinkbeker bij de baby's. Het is verplicht om altijd goed zichtbaar de naam van het kind te noteren.

 Dit geldt niet voor de melkpoeder. Die kan worden meegenomen in de daarvoor bestemde doosjes met naam en etiket.

 

Al deze verplichtingen gelden ook voor andere voedingswaren, die uitzonderlijk en in samenspraak met de begeleiding van thuis worden meegebracht. 

 

In de namiddag krijgen de baby's een versbereide fruitpap vanaf het moment dat het mag. De grotere baby's vanaf 12 à 13 maanden krijgen driemaal per week een boterhammetje of koekje en nadien een kleine fruitpap. Op die manier leren ze hun kauwspieren te gebruiken.

 

Bij de kruipers en de peuters is er in de namiddag een vier-uurtje: op maandag is er platte kaas, op donderdag is er vaak pudding. De andere dagen krijgen de kindjes brood met de keuze uit zoet of hartelijk beleg.

Het is belangrijk dat kinderen voldoende drinken gedurende de dag. Kinderen moeten leren water drinken.

Bij de baby's brengen de ouders een eigen drinkbeker mee. Bij de kruipers leren de kinderen drinken aan een gewone beker. Water is de belangrijkste vloeistof. Naast water geven we ook soms water met Ligacée, melk, thee, chocomelk aan de kinderen. Bij een feestje kan er al eens fruitsap of appelsap zijn.

  

Op doktersvoorschrift kan het kinderdagverblijf instaan voor eenvoudige dieetbereidingen. De ouders richten zich hiervoor tot de verantwoordelijke. Samen beslissen we wat kan voor de kribbe. Voorbeelden: melkvrij dieet, halalvoeding, vegetarische voeding, ... De eventuele meerprijs dient door de ouders betaald te worden

 

ER WORDT NIET TOEGELATEN DAT OUDERS ZELF MAALTIJDEN MEEBRENGEN OMWILLE VAN ORGANISATORISCHE EN HYGIENISCHE REDENEN.

 

Moeders, die dit wensen, kunnen komen borstvoeding geven aan hun kind.

 

Gezinnen, die graag meer informatie willen over 'gezonde voeding' , wat je op een bepaalde leeftijd kan geven, vragen over eten en eetproblemen, verwijs ik graag naar de website van Kind en Gezin: www.kindengezin.be