Brengen en afhalen

 

 

Voor 8 uur 's morgens worden de kinderen samen opgevangen op de benedenverdieping bij de peuters. Na 8 uur gaan de begeleidsters met de kinderen naar hun afdeling. Ouders mogen de kleertjes (jas) en eventuele flesjes naar de afdeling brengen.

 

Wij vragen aan de ouders om de kinderen voor 10 uur te brengen voor het comfort van de kinderen. De ouders en de kinderverzorgsters kunnen bij het brengen en het afhalen van de gelegenheid gebruik maken om informatie uit te wisselen.

 

OM DE RUST VAN DE KINDEREN TIJDENS DE SIESTE (12.00 UUR TOT 14.00 UUR) NIET TE VERSTOREN, MAG U OP DAT MOMENT UW KIND NIET KOMEN AFHALEN (tenzij in overleg).

 

De ouders halen hun kind ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd af (18.05!). Wij staan erop dat u uw kindje tijdig komt afhalen. Bij noodsituaties: gelieve te verwittigen op de telefoon of het antwoordapparaat zodat wij weten dat u onderweg bent (02/ 673 31 70).

 

Kinderen, waarvan één van de ouders thuis is (niet werkt, geen opleiding volgt, zwangerschapsverlof,...) worden ten laatste om 16.00 uur afgehaald!

 

Overschrijding van het sluitingsuur van het kinderdagverblijf wordt uitsluitend aanvaard in geval van overmacht. Hieronder wordt verstaan: ongeval of file, sneeuwstorm of ander noodweer, ernstige familiale omstandigheden. Wij wijzen erop dat meermaals te laat afhalen als gevolg van het 'dagelijkse fileprobleem' niet als overmacht wordt beschouwd. Wanneer het dus regelmatig gebeurt dat u uw kindje niet tijdig kan komen afhalen, vragen wij u dringend een oplossing te zoeken zodat uw kindje toch ten laatste om 18.05 uur afgehaald kan worden.

Elke ouder, die zijn kind te laat komt afhalen, moet een formulier gaan invullen bij de verantwoordelijke om de rede van het laattijdig afhalen schriftelijk te bevestigen!

 

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan wie het hoederecht en/of bezoekrecht heeft of een door hem/haar aangeduide persoon. De ouders verwittigen het kinderdagverblijf vooraf wanneer derden het kind afhalen en zorgen er liefst voor dat die persoon een badge heeft.

 

Zolang de ouders, bij het brengen en/of afhalen, samen met hun kind in het gebouw van de kribbe aanwezig zijn; blijven zij volledig verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kind (en van de broertjes en zusjes). Dit geldt eveneens wanneer andere personen het kind brengen of afhalen.

 

De ouders hebben toegang tot de lokalen waar de kinderen mogen komen.

Ouders en bezoekers hebben GEEN toegang in de technische ruimtes en personeelslokalen op de tussenverdiepingen.

Indien zij daar betrapt worden, krijgen ze een eenmalige waarschuwing (vooraleer de opvang op te zeggen)! Dit, om de veiligheid van de medwerkers te garanderen.

 

 

De ouders melden tijdig wanneer het kind AFWEZIG zal zijn. Afwezigheden worden gemeld TEN LAATSTE VOOR het normale aanvangsuur.

Bij laattijdige (of geen) verwittiging, wordt een vergoeding aangerekend van 5€ voor de maaltijd en/ of de overlast (organisatie verstoren). 
 

Kleding en verzorging:

De ouders brengen het kindje gewassen en gekleed naar de opvang. Zij zorgen voor reservekleding, ook om buiten te spelen. In de kleding wordt de naam of de initialen van het kind geschreven (textielstift in etiket). Bij verlies of verwisseling van niet genaamtekende kleding wijzen wij alle verantwoordelijkheid af.

 

Juwelen:

zoals armbandjes, kettingen, oorringen, enz... zijn niet toegelaten omwille van de veiligheid.

 

Luiers :

Het kinderdagverblijf stelt zelf luiers ter beschikking tegen een vergoeding van 1.25€ per dag, 0.60€ per halve dag (tot het kind volledig zindelijk is. Om praktische redenen kunnen eigen luiers enkel meegbracht worden bij allergie. In deze prijs zitten ook de afvalverwerking, de verzorgingsproducten (zonnecrème, rode billetjes,...) en koortsmedicatie vervat.

 

In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Handdoeken, slabben en verzorgingproducten zijn ter beschikking in het kinderdagverblijf.

Bijzondere verzorgingsproducten brengen de ouders zelf mee. Graag bij baby's en kruipers zorgen voor een aantal flacons fysiologisch serum om het neusje te spoelen indien nodig.