Openingsuren

't Sloeberke is open van maandag tot en met vrijdag van 7.15 uur tot 18.15 uur.

 

In de maand juli is het kinderdagverblijf gesloten voor de jaarlijkse vakantie (3 aaneensluitende weken). 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is het kinderdagverblijf eveneens gesloten. De lijst met de sluitingsdagen en de vakantieperiode wordt jaarlijks, ten laatste op 1 januari aan de ouders bekend gemaakt en ligt tevens ter beschikking op het secretariaat. Wij vragen aan de ouders om de kinderen voor 10.00 uur te brengen voor het comfort van de kinderen. De ouders en de kinderverzorgsters kunnen van de gelegenheid gebruik maken om informatie uit te wisselen.

 

Om de rust niet te verstoren halen de ouders hun kind bij voorkeur niet af tijdens het middagslaapje.

 

De ouders halen hun kind ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd (18.05 uur) af. Overschrijding van het sluitingsuur van het kinderdagverblijf wordt uitsluitend aanvaard in geval van overmacht. Hieronder wordt verstaan: ongeval of file ten gevolge van noodweer, sneeuwstorm of ander noodweer, ernstige familiale omstandigheden. Wij maken u erop attent dat overschrijding van het sluitingsuur zonder overmacht slechts beperkt tolereerbaar is. Kind en Gezin voorziet dat 'bij een derde vaststelling van misbruik' (overschrijding van het sluitingsuur) de opvang kan beëindigd worden.

 

De ouders melden tijdig, wanneer het kind afwezig zal zijn. 

Afwezigheden worden gemeld TEN LAATSTE VOOR 8.15 UUR (er kan altijd gebeld worden op het antwoordapparaat).

Bij laattijdige (of zonder) verwittiging wordt een sanctionerende vergoeding aangerekend, die overeenkomst met één derde dagprijs met een minimum van 3€.